האם ניתן להיחשב כידוע בציבור של אדם נשוי?

8

העובדה כי אחד מהצדדים בקשר של ידועים בציבור הנו נשוי – אין דבר  זה מונע מבתי המשפט לקבוע כי התקיים קשר של ידועים בציבור עם אותו אדם שנוהל עמו קשר מחוץ למסגרת הנישואים. דהיינו אם גבר נשוי או אישה נשואה מנהלים יחסים של ידועים בציבור בנוסף לנשואיהם, אין זה אומר כי ביהמ”ש לא יכיר ביחסיכם מחוץ לנישואין כיחסי ידועים בציבור, דהיינו האישה אשר עמה מנהלים קשר של ידועים בציבור יכולה להיחשב כידועה בציבור של אותו גבר נשוי ולהיפך.

העובדה כי אחד מהצדדים בקשר של ידועים בציבור הנו נשוי – אין הדבר כי דבר זה מונע מבתי המשפט לקבוע כי התקיים קשר של ידועים בציבור עם אותו אדם שנוהל עמו קשר מחוץ למסגרת הנישואים.

להלן הקטעים הרלוונטיים מפסק דין בג”ץ 4187/04

…” שנית, אני רואה לציין כי מפסק-דינו של בית-הדין הרבני הגדול משתמעת עמדה עקרונית לפיה כאשר מדובר בידועים בציבור אשר אחד מהם נשוי לאחר אותה עת, לא ניתן להסיק קיומה של כוונה לשיתוף נכסים. לעמדה גורפת זו אין בידי להסכים. פסיקתו של בית-משפט זה הכירה בבני-זוג כידועים-בציבור אף כאשר אחד מהם נשוי לאחר, ובלבד שלא נקבע אחרת בהתאם ללשונה ולתכליתה של החקיקה הרלוונטית. עוד נפסק כי הסכם בין בני-זוג ידועים בציבור, כשלעצמו, אינו בלתי מוסרי, בלתי חוקי או נוגד את תקנת הציבור, אף כאשר אחד מבני-הזוג נשוי אותה עת לאחר (ראו: ע”א 384/61 מדינת ישראל נ’ פסלר, פ”ד טז(1) 102; ע”א 563/65 יגר נ’ פלביץ, פ”ד כ(3) 244, 249; לדעה לפיה ראוי כי ההכרה בזכויותיו של ידוע-בציבור הנשוי לאחר, תיגזר מבחינת הטעמים לאי גירושיו, ראו: ספרו הנ”ל של ליפשיץ, בעמ’ 352-357). בהתחשב בכך, אין לשלול מראש קיומן של נסיבות בהן יוכח שיתוף נכסים בין בני-זוג ידועים בציבור, אף כאשר אחד מהם טרם התגרש מבן-הזוג לו הוא נשוי, למשל עקב סרבנות גט מתמשכת ובלתי הוגנת מצידו של בן-הזוג הנשוי לידוע בציבור. במקרים כאלה, ברי כי השיתוף הרכושי בין בני-הזוג הידועים בציבור יחול רק בנוגע לאותם נכסים שלבן-הזוג הנשוי לידוע-בציבור אין חלק בהם.

לקריאת פסק הדין המלא לחץ כאן

מה אנו למדים מהאמור לעיל?

נישואיו של צד, אינם מונעים הגדרת יחסי ידועים בציבור עם אדם אחר.

יש לשקול לערוך הסכם ממון בין ידועים בציבור למניעת טענות.

דהיינו, צד כלשהו המתקשר ביחסי זוגיות, ישקול טוב לערוך הסכם ממון יאושר בבית המשפט לענייני משפחה, לשם הקטנת הצורך בעימותים משפטיים עתידיים אשר יכולים לגזול את הונו ואת שלוות נפשו, שכן הליכים אלו אינם זולים, ואינם קצרים ומעמידים את הצד הנתבע במצב שיכול שלא היה נקלע אליו אם היה נועץ בעורך דין העוסק בדיני משפחה לרבות ידועים בציבור.

אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי בעניין כלשהו ויש להיוועץ בעורך דין בכל הקשור לעניינים משפטיים לרבות המצויינים מעלה.

מאמרים דומים

  • אין מאמרים דומים

על הכותב:

עו"ד אברהם זאדה הרפז הינו עו"ד בירושלים, בוגר במשפטים LL.B, עוסק בכתיבת מאמרים ובייצוג משפטי בכל קשת הסוגיות המשפטיות בדין האזרחי. כמשרד עורך דין בירושלים קטן ואינטימי, השירות המשפטי המוענק מאופיין במתן דגש על מתן שירותים משפטיים בסטנדרט מקצועי גבוה, ביחס אישי ואדיב, בטיפול יסודי, בנאמנות ובטיפול מקצועי מהיר ומסור לכל לקוח ולקוח, כאשר הדגש הוא על שיקול דעת מעמיק בטרם הטיפול בכל מקרה על נסיבותיו והתאמת אופן הטיפול לאותו מקרה וללקוח. ניהול נכון וחכם בעניינו של הלקוח, מגביר את הסיכוי כי הלקוח יקבל את השירות המשפטי על הצד הטוב ביותר ולפיכך משרד קטן ואינטימי הינו בעל יכולת הענקת יחס אישי, תשומת לב מרבית, נאמנות, טיפול מקצועי ומסור וכן התעמקות ברזי החוק והפסיקה אשר הם שיעניקו יתרון נוסף ללקוח. הנכם מוזמנים ליצור קשר עם המשרד לשם קבלת ייעוץ משפטי או מידע נוסף. לתיאום פגישה עם עורך הדין ניתן להתקשר ישירות לטלפון נייד 054-3001999 או למשרד בטלפון: 072-2498444. ניתן אף לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת: harpaz-law@012.net.il