1298 [האם ניתן להוציא ילד ממדינה ללא רשות ההורה הנוסף?]

1298