21 [הידועה בציבור זכאית לחלק מהדירה הרשומה על שם בת הזוג הקודמת]

21