13 [הידועה בציבור תקבל את קצבת השארים של הבעל – ולא האישה החוקית]

13