8218 [ביהמ”ש הפחית מזונות בחצי – עקב סירוב הילדים להיפגש עם האב]

8218