9. ידועים בציבור / הסכמי ממון Archive

 • צו עיקול

  מהו עיקול? מהם ההבדלים בין העיקולים? איך מטילים עיקול?

  מהו עיקול? מהם ההבדלים בין העיקולים? האם ניתן להטיל עיקול עוד לפני הגשת תביעה? איך ממשים עיקול? מהם השיקולים להטלת עיקול בבית המשפט? מתי יוטל עיקול בהוצאה לפועל? האם רשות יכולה להטיל עיקולים ללא הגשת תביעה משפטית?

  למאמר המלא

 • 1

  מדוע חשוב לעשות הסכם ממון?

  הנכם מנהלים מערכת יחסים היכולה להיחשב כידועים בציבור, האם יש צורך בהסכם ממון? ומה קורה אם לשני בני הזוג אין כלל ממון בתחילת הקשר – האם יש צורך בהסכם ממון? להסכם ממון מספר חשיבויות: 1. קביעת המועד לאיזון המשאבים. 2. הסכמה להחרגת רכוש מסויים מהשיתוף הכלכלי בין בני הזוג. 3. קביעת מנגנונים לאכיפת פירוק הרכוש. לפיכך, הסכם ממון עשוי להיות בעל חשיבות עליונה במיסוד יחסי בני הזוג, אם כידועים בציבור ואם כזוג נשוי, וזאת אף אם שני בני הזוג החלו את הקשר כשאינם בעלי רכוש.

  למאמר המלא

 • 8

  האם ניתן להיחשב כידוע בציבור של אדם נשוי?

  העובדה כי אחד מהצדדים בקשר של ידועים בציבור הנו נשוי – אין דבר זה מונע מבתי המשפט לקבוע כי התקיים קשר של ידועים בציבור עם אותו אדם שנוהל עמו קשר מחוץ למסגרת הנישואים. דהיינו אם גבר נשוי או אישה נשואה מנהלים יחסים של ידועים בציבור בנוסף לנשואיהם, אין זה אומר כי ביהמ"ש לא יכיר ביחסיכם מחוץ לנישואין כיחסי ידועים בציבור, דהיינו האישה אשר עמה מנהלים קשר של ידועים בציבור יכולה להיחשב כידועה בציבור של אותו גבר נשוי ולהיפך.

  למאמר המלא

 • 0090033

  ידועים בציבור – נטל ההוכחה לשיתוף בנכסים:

  מהו נטל ההוכחה בדבר שיתוף כלכלי בין ידועים בציבור? האם צד אחד הנשוי לאחר, מונע הגדרתו כידוע בציבור של אדם אחר? האם הסכם של ידועים בציבור – כאשר אחד מבני הזוג הנו נשוי לאחר – הנו בטל? נטל ההוכחה להוכיח כי המדובר על יחסים של ידועים בציבור וכי המדובר על שיתוף ברכוש הנו כבד יותר מאשר נטל ההוכחה בעניין זוגות שנשאו כדין. בבג"ץ 4187/04 נקבע כי ההנחה שקויים שיתוף בין בני זוג נשואים הנה הפוכה כאשר עוסקים ביחסים בין ידועים בציבור ולא בבני זוג שנישאו כדין.

  למאמר המלא

 • 21

  הידועה בציבור זכאית לחלק מהדירה הרשומה על שם בת הזוג הקודמת

  בית המשפט קבע כי לידועה בציבור חלק בדירה הרשומה על אף שם בת הזוג הקודמת. מאת עו”ד אברהם זאדה הרפז. תביעה רכושית של ידועה בציבור נגד בן זוגה הידוע בציבור. המחלוקת נסבה על זכויותיה של הידועה בציבור בבית מגורים אשר התגוררה בו עם הנתבע, כידועים...

  למאמר המלא

 • 13

  הידועה בציבור תקבל את קצבת השארים של הבעל – ולא האישה החוקית

  הידועה בציבור תקבל את כל קצבת השארים של בן זוגה שנפטר, ואילו לאשתו החוקית לא ישולמו כספים באופן שהיא תיוותר בידיים ריקות. כך קבע בית המשפט העליון בהפכו החלטה שניתנה במחוזי אשר חילקה את הקצבה בין שתי הנשים.

  למאמר המלא