4. מקרקעין ועסקאות נדל”ן Archive

 • צו עיקול

  מהו עיקול? מהם ההבדלים בין העיקולים? איך מטילים עיקול?

  מהו עיקול? מהם ההבדלים בין העיקולים? האם ניתן להטיל עיקול עוד לפני הגשת תביעה? איך ממשים עיקול? מהם השיקולים להטלת עיקול בבית המשפט? מתי יוטל עיקול בהוצאה לפועל? האם רשות יכולה להטיל עיקולים ללא הגשת תביעה משפטית?

  למאמר המלא

 • 13

  תביעה ע”פ חוק מכר דירות לעומת נזיקין

  האם תביעת רוכשי דירה על פי חוק המכר שוללת הגשת תביעה המתבססת על פקודת הנזיקין? ומהי חשיבות העניין? לא רק שהדבר מאפשר להגיש תביעה בגין עילות מצטברות/חלופיות, אלא שהדבר משפיע על עניין התיישנות התביעה, שכן בדיני הנזיקין, אף ניתן להגיש תביעה לאחר תקופת ההתיישנות הרגילה, וזאת במידה והליקוי נתגלה במועד מאוחר מהתרחשותו. באותו עניין דן בית המשפט, האם נגרעת זכותו של רוכש להגשת תביעה מכח פקודת הנזיקין לאור קיומו של חוק המכר (דירות) המהווה לכאורה חוק ספציפי לעניין מכר דירה. דהיינו האם חוק המכר גורע מזכויות הרוכש או מהווה תוספת על זכויותיו.

  למאמר המלא

 • 21

  מוכרים דירה? כדאי שתקראו מאמר זה

  מוכרים דירה? מוכרים רבים סבורים כי אם לא יעמדו בחובת הגילוי ויסתירו פרטים הקשורים לדירה הנמכרת במחשבה כי אם יגלה זאת הקונה לאחר המכירה - יהיה זה מנוע מלפעול כנגדם משפטית. בנוסף: ישנם מוכרים הסוברים כי שימוש במונחים משפטיים כגון כי הקונה רוכש את הדירה "AS IS" - פוטר אותם מחובת הגילוי המוטלת על המוכר. כמו כן ישנם עורכי דין אשר אינם טורחים לשאול את המוכר בדבר פגמים בדירה, או שאינם מיידעים את המוכר בחובות הגילוי - והמוכר כלל אינו יודע כי עליו לפרט בפני הקונה א התאמות או פגמים כלשהם במחשבה כי הקונה יבצע את הבדיקות טרם הרכישה - ואם לא עשה כן, הרי שהדבר באחריות הקונה - דבר הפוטר את המוכר מכל אחריות. כך או כך לעיתים מחליטים מוכרי דירות שלא לפרט את אי ההתאמות או את פגמי הדירה מתוך סברה כי הדבר יטיב עמם.

  למאמר המלא

 • 21

  הידועה בציבור זכאית לחלק מהדירה הרשומה על שם בת הזוג הקודמת

  בית המשפט קבע כי לידועה בציבור חלק בדירה הרשומה על אף שם בת הזוג הקודמת. מאת עו”ד אברהם זאדה הרפז. תביעה רכושית של ידועה בציבור נגד בן זוגה הידוע בציבור. המחלוקת נסבה על זכויותיה של הידועה בציבור בבית מגורים אשר התגוררה בו עם הנתבע, כידועים...

  למאמר המלא