8. תביעות בבתי המשפט Archive

 • צו עיקול

  מהו עיקול? מהם ההבדלים בין העיקולים? איך מטילים עיקול?

  מהו עיקול? מהם ההבדלים בין העיקולים? האם ניתן להטיל עיקול עוד לפני הגשת תביעה? איך ממשים עיקול? מהם השיקולים להטלת עיקול בבית המשפט? מתי יוטל עיקול בהוצאה לפועל? האם רשות יכולה להטיל עיקולים ללא הגשת תביעה משפטית?

  למאמר המלא

 • 0090033

  ידועים בציבור – נטל ההוכחה לשיתוף בנכסים:

  מהו נטל ההוכחה בדבר שיתוף כלכלי בין ידועים בציבור? האם צד אחד הנשוי לאחר, מונע הגדרתו כידוע בציבור של אדם אחר? האם הסכם של ידועים בציבור – כאשר אחד מבני הזוג הנו נשוי לאחר – הנו בטל? נטל ההוכחה להוכיח כי המדובר על יחסים של ידועים בציבור וכי המדובר על שיתוף ברכוש הנו כבד יותר מאשר נטל ההוכחה בעניין זוגות שנשאו כדין. בבג"ץ 4187/04 נקבע כי ההנחה שקויים שיתוף בין בני זוג נשואים הנה הפוכה כאשר עוסקים ביחסים בין ידועים בציבור ולא בבני זוג שנישאו כדין.

  למאמר המלא

 • 13

  תביעה ע”פ חוק מכר דירות לעומת נזיקין

  האם תביעת רוכשי דירה על פי חוק המכר שוללת הגשת תביעה המתבססת על פקודת הנזיקין? ומהי חשיבות העניין? לא רק שהדבר מאפשר להגיש תביעה בגין עילות מצטברות/חלופיות, אלא שהדבר משפיע על עניין התיישנות התביעה, שכן בדיני הנזיקין, אף ניתן להגיש תביעה לאחר תקופת ההתיישנות הרגילה, וזאת במידה והליקוי נתגלה במועד מאוחר מהתרחשותו. באותו עניין דן בית המשפט, האם נגרעת זכותו של רוכש להגשת תביעה מכח פקודת הנזיקין לאור קיומו של חוק המכר (דירות) המהווה לכאורה חוק ספציפי לעניין מכר דירה. דהיינו האם חוק המכר גורע מזכויות הרוכש או מהווה תוספת על זכויותיו.

  למאמר המלא

 • 21

  הידועה בציבור זכאית לחלק מהדירה הרשומה על שם בת הזוג הקודמת

  בית המשפט קבע כי לידועה בציבור חלק בדירה הרשומה על אף שם בת הזוג הקודמת. מאת עו”ד אברהם זאדה הרפז. תביעה רכושית של ידועה בציבור נגד בן זוגה הידוע בציבור. המחלוקת נסבה על זכויותיה של הידועה בציבור בבית מגורים אשר התגוררה בו עם הנתבע, כידועים...

  למאמר המלא

 • 13

  הידועה בציבור תקבל את קצבת השארים של הבעל – ולא האישה החוקית

  הידועה בציבור תקבל את כל קצבת השארים של בן זוגה שנפטר, ואילו לאשתו החוקית לא ישולמו כספים באופן שהיא תיוותר בידיים ריקות. כך קבע בית המשפט העליון בהפכו החלטה שניתנה במחוזי אשר חילקה את הקצבה בין שתי הנשים.

  למאמר המלא