5. סכסוכי שכנים / בתים משותפים Archive

  • 13

    תביעה ע”פ חוק מכר דירות לעומת נזיקין

    האם תביעת רוכשי דירה על פי חוק המכר שוללת הגשת תביעה המתבססת על פקודת הנזיקין? ומהי חשיבות העניין? לא רק שהדבר מאפשר להגיש תביעה בגין עילות מצטברות/חלופיות, אלא שהדבר משפיע על עניין התיישנות התביעה, שכן בדיני הנזיקין, אף ניתן להגיש תביעה לאחר תקופת ההתיישנות הרגילה, וזאת במידה והליקוי נתגלה במועד מאוחר מהתרחשותו. באותו עניין דן בית המשפט, האם נגרעת זכותו של רוכש להגשת תביעה מכח פקודת הנזיקין לאור קיומו של חוק המכר (דירות) המהווה לכאורה חוק ספציפי לעניין מכר דירה. דהיינו האם חוק המכר גורע מזכויות הרוכש או מהווה תוספת על זכויותיו.

    למאמר המלא