אם הגעתם לאתר שלי קרוב לודאי שאתם מחפשים עזרה…

על כן, מומלץ להסתייע בעורך דין מנוסה, הבקיא בחוק ובפסיקה, וזמין לכם באופן אישי…

ועדה מקומית תל אביב- איך מתקבלות שם החלטות

מאמרים נוספים בנושא:

השופטת לימור ביבי

השופטת לימור ביבי – בפסיקה אמיצה שעושה סדר בהליכי תכנון ובניה

וועדות התכנון והבניה נהנות מ"חזקת התקינות" המנהלית, אולם כאשר הן מתנהלות בשרירותיות – החליט ביהמ"ש לעשות סדר באנדרלמוסיה התכנונית והבהיר מושגים בסיסיים שלעתים קרובות מתעלמים מהם בוועדות המקומיות.
להלן מספר מושגים מפסק הדין של כב' השופטת לימור ביבי, שלדעתי הנו פסה"ד המצוטט ביותר בענייני תכנון ובניה מאז הוא ניתן

קרא עוד »

ועדה מקומית תל אביב - איך מתקבלות החלטות, ומה ניתן לעשות בעניין

תכנון ובניה

איך מתקבלות החלטות ב-ועדה מקומית תל אביב ואיך ניתן להתמודד עם סירוב להיתר בניה?

מה קורה אם בניתם ללא היתר או בסטייה להיתר האם ועדה מקומית תל אביב יכולה לקחת זאת כשיקול במתן היתר בדיעבד?

האם חברי ועדה מקומית תל אביב ממלאים את תפקידם בצורה ראויה, והאם ועדה מקומית תל אביב פועלת על פי קריטריונים של רשות מנהלית?

ראשית, יש לדון בשאלה האם ועדה המקומית תל אביב יכולה לנהוג בשרירותיות, מהו היקף כוחה, והאם במקרים מסויימים "מחוייבת" להעניק היתר.

או שמתן ההיתר הנו "רשות" ונתון לשיקול דעתה של ועדה מקומית תל אביב.

וכן: האם מהנדסי מחלקת ההנדסה בעיריית תל אביב הפכו ללהיות "פרזנטורים" פרטיים של יזמי בניה?

כפי שעולה במקרים רבים, נוהגת ועדה מקומית תל אביב לנהוג בשרירותיות, ללא נימוק וללא סיבה.

אולם כאשר מוגש ערר על החלטתה, נוהגת זו לא כרשות מנהלית, אלא כפי שנוהג אזרח פרטי.

הלה מעלה טיעונים "מהיקב ומהגורן" על מנת להגן על החלטה שקיבלה, כאילו מדובר באדם פרטי בעל "אגו" חריג ביותר,

אשר צריך להצדיק החלטתו בכל מקרה אף אם היא שגויה ואף אם תגרום נזק בתי הפיך לתושב.

וכך נוצר מצב בו אם יעלה תושב את טענותיו בפני בית המשפט –

ימצא עצמו מותקף על ידי ועדה מקומית תל אביב על סוללת עורכי דינה – (הממומנים מכספו של אותו תושב).

במקרה זה ימצא עצמו מותקף בטענה כי בית המשפט לעניינים מנהליים מחוסר סמכות לדון בעניין – כמפורט לעיל ובטענות נוספות.

בכך, לדידי, מבקשת הוועדה להעלות את החלטותיה למעמד החלטות "שליט יחיד"– ולא להעבירן תחת ביקורת שיפוטית.

כך למשל יכול לקבוע פקיד צעיר יחיד את גורלו של פרוייקט בהיקף של מאות מיליוני שקלים.

ירצה – יעניק זכויות בניה וחניה בהיקפים ניכרים. לא ירצה – לא יעניק. ניתן לראות בפרוטוקולים של ועדה מקומית תל אביב כי פקידים ממחלקת הרישוי מתייצבים בפני הוועדה ומקדמים פרוייקטים ו/או שינויים בפרוייקטים – כאשר חלק מחברי הוועדה אשר אמורים להצביע על קבלת הבקשה להיתר אינם יודעים מה התב"ע החלה ומדוע עליהם להצביע כך או אחרת.

יצויין כי החלטות ועדה מקומית תל אביב מתקבלות, ללא השתתפות הציבור, ומספיק לקרוא את פרוטוקולי ישיבות הוועדה, כדי להבין את האופן השערורייתי של התנהלותה.

יצויין כי מניעת השתתפות הציבור בוועדות אלו ואף מניעת השתתפותו של מבקש ההיתר עצמו בוועדה –

מקנה לגורמים "המקצועיים" בוועדה אפשרות להציג את התכנית על פי ראות עינם, לקדם תכנית זו או אחרת או למנוע את קידומה של תכנית אחרת.

לעיתים הם עושים זאת בצורה "לקויה" בלשון המעטה – תוך שנשללת ממבקש הבקשה להיתר – זכות הטיעון בפני חברי הוועדה.

לעיתים נדמה שחברי וועדה מסויימים ואנשי צוות מחלקת התכנון המשתתפים בוועדה – מהווים מעין "פרזנטורים" ליזמי נדל"ן ולפרוייקטים – במקום לבדוק את בקשת ההיתר.

כל זאת כאשר דיוני הוועדה סגורים  – בניגוד לכללי המנהל התקין ופסקי בית המשפט העליון בדבר "זכות הטיעון" ו"חובת השימוע" המוקנית לאזרח בפני הרשות.

יש לשער כי בגין עניין זה ובשל ההתנהלות השערורייתית של ועדה מקומית תל אביב – תוגש מן הסתם מתישהו בג"ץ לפתיחת הוועדה לציבור.

יצויין גם כי הדבר מנוגד להמלצת מבקרת עיריית תל אביב בדו"ח מ-2017 לפתיחת ועדה מקומית תל אביב להשתתפות הציבור לשם שקיפות –

אולם הדבר אינו מבוצע.

החמור מכל הוא כי לוועדה מקומית תל אביב ישנו שיקול דעת – והיא רשאית לסגור את דיוני הועדה בפני יזמים מסוימים אולם לאפשר השתתפותם של יזמים אחרים בוועדה.

הכל על פי שיקול דעת פקיד מסוים – ללא ביקורת, ללא   קריטריונים וללא שנערכה ישיבה הכוללת פרוטוקול.

זוהי דוגמא ל"מנהל תקין", ול"מדינה מתוקנת" – רחמנא ליצלן.

בעניין זה ראוי לציין את חבר מועצת העיר אסף הראל אשר ביים את העונה הראשונה של הסדרה "הפרלמנט" בערוץ 2

וב-2014 את העונה השנייה שזיכתה אותו בפרס הסדרה הקומית הטובה ביותר.

אסף הראל ביצע מהפך והפך לחבר מועצת עיריית תל אביב, אולם נדמה כי ה"טרלול" בסדרה הקומית הנ"ל אינו נופל ממה שקורה בדיוני ועדה מקומית תל אביב.

כפי שנהג אסף הראל להציג שאלות תם בסדרה הקומית הנ"ל, עבר לשאול שאלות תם בוועדה מקומית תל אביב כחבר מועצה

לכאורה נראה כי כאשר הוא חש תחושה שמבוצע לכאורה קידום מוזר של היתר בניה ע"י חברי הוועדה וגורמי המקצוע – הוא שואל את אותן שאלות תם.

ולכותב המאמר ישנה תחושה כי הוא אוסף חומרים לסדרתו הקומית הבאה.

מי שמעוניין לבדוק, אם תחושתו של כותב מאמר זה נכונה, יכול ללחוץ כאן ולראות דיון לדוגמא בוועדה מקומית תל אביב בהשתפות אסף הראל בדיון על הסבת גן ילדים לייעוד אחר.

על מנת לשמור על כבוד חברי הוועדה וגורמי המקצוע השונים, אולי עדיף שלא לומר את המשתמע ולהותיר את ההתנהלות לשיקול דעתו של הקורא.

לפיכך התנהלות בצורה זו יכולה לגרום לשרירותיות בהחלטות, אשר אינו יכול להיות מקובל בשיטת משפטינו.

לפיכך ראוי לצטט את דבריה המלומדים והאמיצים של כבוד השופטת לימור ביבי בעתירה מנהלית שהוגשה כנגד ועדה מקומית תל אביב אשר נדונה לפניה:

(לקריאת קיצור פסק הדין ולאפשרות לסרב ליתן היתר בניה לחצו כאן).

 

———————————————————————–

מה קורה במקרה שהבניה בוצעה ללא היתר או שבוצעה בסטייה להיתר – האם ועדה מקומית תל אביב יכולה לקחת זאת במאזן שיקוליה למתן היתר?

כך התייחסה כב' השופטת לימור ביבי לעניין זה כשיקול לעניין מתו היתר בדיעבד:

בנייה בלא היתר  –

"כאמור, במסגרת החלטתה, השתיתה ועדת הערר את דחיית הערר אשר הוגש על ידי העותר גם על כך שמדובר בבניה שבוצעה שלא על פי היתר.

טעם זה אין בידי לקבל ראשית משום שטעם זה, כמצדיק דחיית הבקשה להיתר, נקבע על ידי ועדת הערר בלשון רפה, בקצרה וללא כל פירוט.

זאת ועוד, עיון במוצגי הצדדים מלמד כי שיקול זה כלל לא נכלל בשיקולי הוועדה המקומית בעת דחיית הבקשה המתוקנת ויתרה מכך,

נציגת הוועדה המקומית אף ציינה בדיון בוועדת הערר כי "באנו שאין לנו בעיה עם הגדלה לכאורה, כל עוד יש גישה למרתף…"

"… אמנם בפסיקה נקבע כי במסגרת מכלול השיקולים שרשאית ועדת הערר לשקול לעניין אישור של בקשה להיתר המוגשת לה,

רשאית היא להביא בגדר שיקוליה גם את העובדה שמדובר בבקשה המיועדת להכשיר בדיעבד עבירות בניה, וכן את השיקול של מניעת עידוד עבריינות …

יחד עם זאת, נפסק זה מכבר, גם כי בהקשר של עבריינות בניה ראוי להימנע מקביעות מוחלטות,

ועל מוסד התכנון להפעיל את שיקול דעתו נוכח הנסיבות הפרטיקולריות שיובאו בפניו, ובלבד שהשיקול של שמירה על שלטון החוק יקבל משקל ראוי בהחלטתו

(בג"ץ 8171/09 עבאס חסן יוסף יוסף… במקרה דנן, הואיל והחלטת הוועדה אינה מפורטת ויתרה מכך, כאמור אין בה משום אבחנה בין החלקים אשר נבנו כדין

לבין אלו שנבנו בלא היתר כדין, הרי שוועדת הערר לא פעלה בהתאם להתוויות הפסיקה ולא בחנה את הנסיבות הפרטיקולריות של הבנייה במרתף". 

סוף דבר;

לאור כל האמור, קיבלה כבוד השופטת לימור ביבי את עתירתו של התושב ואף פסקה הוצאות משפט בסך 20,000 ₪ לעותר.

מה אנו למדים:

1.      ועדה מקומית תל אביב מתנהלת "על פי כללי מנהל תקין" במירכאות כפולות ומכופלות. 

2.      כאשר קיבלתם סירוב להיתר בניה – ניתן לנסות לתקוף את הסירוב באמצעות פניה לעורך דין העוסק בעתירות מנהליות ותכנון ובניה.

3.      בין כלל השופטים ניתן לראות כי ישנם כאלה כגון כבוד השופטת לימור ביבי,

המהווים את "חומתו הבצורה האחרונה של האזרח" ואינם מיישרים קו עם הרשויות. ראוי ללמד פסק דין זה בכל הפקולטות למשפטים.

כבוד לבית המשפט!

על כך יש לומר להם: "כן תרבו" ו"ישר כח" .

הכותב הנו עורך דין מקרקעין בירושלים ובמרכז העוסק בדיני תכנון ובניה, צו עיקול, כמו כן עורך דין לענייני משפחה בירושלים ובמרכז  

ומייצג בכל הערכאות לרבות בית משפט שלום, בית משפט מחוזי ובית משפט העליון וכן בוועדת ערר לתכנון ובניה בעררים על החלטות ועדה מקומית תל אביב

וכן בעתירות מנהליות לביטול החלטות ועדות ערר מקומיות וועדות ערר מחוזיות. כמו כן מהווה עורך דין פלילי בירושלים העוסק בכל תחומי הדין הפלילי.

שתף מאמר זה לקריאה לאנשים נוספים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter

לתשומת לבך!
*המידע באתר זה זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלו או אחרים או לאי נקיטתם. אין להסתמך על האמור באתר זה והסתמכות על האמור באתר זה הנה על אחריות הקורא בלבד. האחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור באתר זה, תחול על הקורא בלבד. בכל מקרה, מומלץ לקבל יעוץ פרטני ואישי מאת עורך דין.

השופטת לימור ביבי

השופטת לימור ביבי – בפסיקה אמיצה שעושה סדר בהליכי תכנון ובניה

וועדות התכנון והבניה נהנות מ"חזקת התקינות" המנהלית, אולם כאשר הן מתנהלות בשרירותיות – החליט ביהמ"ש לעשות סדר באנדרלמוסיה התכנונית והבהיר מושגים בסיסיים שלעתים קרובות מתעלמים מהם בוועדות המקומיות.
להלן מספר מושגים מפסק הדין של כב' השופטת לימור ביבי, שלדעתי הנו פסה"ד המצוטט ביותר בענייני תכנון ובניה מאז הוא ניתן

קרא עוד »
2020-03-23_10-11-34_594751.jpg

יש לכם שאלה? מעוניינים בייעוץ ללא התחייבות?
מעוניינים בהצעת מחיר לטיפול בתיק?
שלחו הודעה ואחזור אליכם בהקדם.

לנייד לדף הבית

יש לכם שאלה? מעוניינים בייעוץ ללא התחייבות?
מעוניינים בהצעת מחיר לטיפול בתיק?
שלחו הודעה ואחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן