אם הגעתם לאתר שלי קרוב לודאי שאתם מחפשים עזרה…

על כן, מומלץ להסתייע בעורך דין מנוסה, הבקיא בחוק ובפסיקה, וזמין לכם באופן אישי…

מהו צו עיקול

מאמרים נוספים בנושא:

צו עיקול, בקשה לביטול עיקול חשבון בנק, עיקולים הוצאה לפועל, עיקול משכורת, צו עיקול מקרקעין, עיקול זמני

צו עיקול, עיקול מקרקעין, בקשה לביטול עיקול חשבון בנק, עיקול משכורת, עיקול זמני

מאמר זה ידון בנושאים כגון: צו עיקול, עיקולים הוצאה לפועל, עיקול משכורת, צו עיקול מקרקעין, בקשה לביטול עיקול חשבון בנק, חשבון מעוקל, עיקול זמני, מה זה אומר, איך מטילים עיקול, איך מבטלים עיקולים, סוגי עיקולים.

מאמר המסביר על סוגי העיקולים, איך ניתן להטילם ומה המשמעויות. רבים מאיתנו שמעו את המושג עיקול ושאלו את עצמם מה אומרים המושגים: 

צו עיקול, עיקולים הוצאה לפועל, עיקול משכורת, צו עיקול מקרקעין, בקשה לביטול עיקול חשבון בנק, חשבון מעוקל, עיקול זמני ועוד.

עיקול. מהו עיקול?

צו עיקול הוא מעין “הקפאה” של רכוש.

הן רכוש הנמצא בידיו של החייב או זה הנמצא בידיו של צד שלישי המחזיק אותו בשביל החייב או על ידי רישום ה”הקפאה” של אותו נכס במאגר בו הוא רשום.

זוהי ההגדרה הכללית של עיקול, הנקרא גם עיקול ברישום. 

שלב זה הנו שלב פרוצדורלי, הנועד כאמור להקפיא את נכסי החייב או זה שאמור להיות חייב בעתיד ע”פ תביעה או דרישה וכו’.

לאחר מכן מגיע בדרך כלל השלב השני.

לאחר שהעיקול נרשם ו”הוקפא” אותו נכס, לרוב – יש לגרום לכך שאותו רישום/אותה הקפאה, יהפכו ליכולת של ממש.

כלומר יכולת המאפשרת לאותו גורם שביקש את ההקפאה, לממש את העיקול ולהפוך אותו לכסף נזיל אשר יועבר לגורם שהטיל את העיקול.

עיקול יכול להתבצע כאמור אצל גורמים המנהלים מאגר נתונים, צדדים שלישיים המחזיקים נכסים עבור גורמים שונים, אצל החייב עצמו וכו’.

בין הנושאים עליהם ידבר מאמר זה: צו עיקול, בקשה לביטול עיקול חשבון בנק, עיקולים הוצאה לפועל, עיקול משכורת, צו עיקול מקרקעין, חשבון מעוקל, עיקול זמני ועוד.

.

דוגמאות לעיקול ברישום ומימושם:

עיקול בהוצאה לפועל:

בהליך של עיקולים בהוצאה לפועל ניתן להטיל מספר צווי עיקול כגון:

א.     צו עיקול משכורת אצל המעביד.

ב.     צו עיקול נכסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, עיקול חשבון בנק, עיקול רכב, וכו’.

ג.       צו עיקול מיטלטלין הנמצאים ברשותו של החייב.

ד.     צו עיקול מקרקעין כגון עיקול דירה או עיקול מגרש הנמצאים בבעלותו של החייב.

כאמור עיקולים אלו מבוצעים ברישום ולאחר מכן יכול בעל החוב לדרוש את מימוש העיקול.

מדוע מופרד העיקול לשני השלבים של עיקול ברישום לבין מימוש העיקול:

עיקול ברישום נועד קודם לכל על מנת למנוע מהחייב להבריח את אותו נכס.

דהיינו למסרו במתנה, למכרו, לשעבדו במשכנתא, לפרוע אותו אם מדובר בקופה או בתכנית חיסכון וכו’.

לפיכך, משנרשם צו עיקול, אותו חייב או אותו גוף אשר אצלו נרשם העיקול – מנוע מלבצע דיספוזיציה (שינוי) באותו נכס.

דבר אשר יאפשר בסופו של דבר לנושה לממש את העיקול – ככל שתקבע כך הערכאה שהעניקה את צו העיקול מלכתחילה.

דוגמאות:

דוגמא ראשונה.

הלוואתי לאדם סכום כסף אשר לא הוחזר על ידו.

הגשתי תביעה בבית המשפט וזכיתי בתביעה. החייב עדיין לא פרע את החוב, ופניתי לפתיחת תיק הוצאה לפועל.

גם לאחר שנמסרה לחייב האזהרה מההוצאה לפועל, לא פרע את החוב.

עתה עומדת בפני האפשרות לפנות להוצאה לפועל בבקשה לעיקול.

ניתן להטיל צו עיקול חשבון בנק, עיקול קרנות ההשתלמות. כמו כן עיקול קופות גמל, עיקול מקרקעין, עיקול מיטלטלין בדירתו ואף ניתן להטיל עיקול משכורת.

כאמור העיקול יתבצע בשלב ראשון על ידי רישום אותו נכס מעוקל.

רק כאשר יבקש הנושה לממש את העיקול, יכול רשם הוצאה לפועל לאשר את הבקשה למימוש העיקול.

כלומר לאשר את מכירת הנכס המעוקל והעברת התמורה אל הנושה על פי סכום החוב בתיק.

דוגמא שניה.

באותו מקרה נפתח תיק הוצאה לפועל וביקשתי לעקל את המיטלטלין של החייב.

במקרה כזה יבקרו אנשי ההוצאה לפועל את ביתו של החייב. בביקור זה יתבצע רישום של המיטלטלין בביתו. דבר אשר ימנע מהחייב להבריח את אותו רכוש שנרשם.

לפיכך, אם יבקש הנושה לממש את העיקול ותשולם האגרה המתאימה, יוצאו המיטלטלים שנרשמו, מחזקת החייב וימכרו (בכפוף לסייגים בחוק).

התמורה שתתקבל עבור מכירת מיטלטלין אלו תועבר אל הנושה אשר ביקש את מימוש העיקול (גם בסייגים מסויימים).

דוגמאות נוספות.

דוגמא שלישית.

התגלע סכסוך ביני לבין שותף שלי כאשר שנינו בעליו של נכס מסוים (לרבות בגירושין). אני מעוניין בחלוקת רכוש ביני ובין אותו שותף.

במקרה זה ניתן להגיש בקשה לעיקול אותו נכס או בקשה להימנעות מעשיית עסקה באותו נכס.

זאת על מנת שהשותף השני לא יבצע מהלכים בחלקו בנכס. מהלכים כגון מכירת הנכס , שעיבודו וכו’.

כאמור רישום העיקול יהיה ברישום בלבד, ורק בסיום ההליך המשפטי או במהלכו יחליט ביהמ”ש אם אותו עיקול ימומש בדרך זו או אחרת.

דוגמא רביעית.

רכשתי דירה מקבלן. אולם במהלך בניית הדירה טרם העברתה אלי, נקלע הקבלן לחובות.

לכן צדדים שלישיים מעוניינים להבטיח את חובם של הקבלן כלפיהם, יכולים לנסות להטיל עיקול על הדירה. זאת בניסיון להבטיח את המהלכים המשפטיים כנגד הקבלן.

דוגמא חמישית.

רכשתי דירה מאדם כלשהו, אך התברר כי לאחר חתימת ההסכם, הדירה נמכרה לאדם נוסף.

לכן אני חושש כי האדם השני יקדים אותי ויעביר את הדירה על שמו.

במקרה זה באפשרותי לפנות לבית משפט על מנת להטיל עיקול הן על נכסי אותו אדם אשר מכר לי את הדירה והן על הדירה עצמה.

כל זאת על מנת שלא תתבצע באותה דירה דיספוזיציה עד להכרעה בעניין הבעלות.

כמו כן על מנת שכאשר יינתן פסק הדין לא יהא קושי בגביית החוב או שלא יגרם נזק אשר לא יאפשר את החזרת המצב לקדמותו.

לדוגמא, אם הדירה תועבר לאדם השני שרכש את הדירה וזה ימכור אותה לאדם אחר -לא יהא אפשר להחזיר את המצב לקדמותו.

לקבלת ייעוץ משפטי בענייני עיקול ניתן להתייעץ עם עורך דין מקרקעין בירושלים.

מה ההבדל בין עיקול נכס בהוצאה לפועל לבין עיקול נכס בביהמ”ש:

בבית משפט העיקול יתבצע לרוב על ידי אדם או גוף הטוען לזכות מסויימת בנכס של משנהו. או על מנת להבטיח את ביצוע פסק הדין לכשיינתן.

לפיכך, לרוב הטלת העיקול תתבצע כצעד של הקפאת הנכס.

זאת על מנת שבמקרה של זכיה בתביעה, לא יוכל הנתבע להבריח את הנכס. ועל ידי כך התובע יוכל לממש את הנכס המעוקל ולגבות את סכום התביעה.

זאת בעוד שבהוצאה לפועל מבוצעים הליכי גביה ואכיפה.

באופן שפעולות העיקול מבוצעות לרוב על מנת לממש בפועל כספים או זכויות שבבעלות החייב מתוקף פסק דין  ו/או מתוקף עילה שיטרית וכו’.

עיקול טרם הגשת תביעה:

בבית המשפט ניתן לעקל נכס מסויים אף עוד טרם הוגשה התביעה ועוד טרם התבררה חבותו של הנתבע!

נניח שאדם חייב לי כספים.

אולם אני חושש כי אם אפנה בתביעה לביהמ”ש, יבחין הנתבע בכך (שכן יתקבל לידיו זימונו לדין וחיובו להגשת כתב הגנה).

דבר שיגרום לו להבריח את נכסיו על מנת שלא אוכל לממש את ביצוע פסק הדין שיינתן לטובתי.

מה עושים במקרה כזה?

ניתן להגיש לביהמ”ש במצבים מסויימים בקשה לעיקול זמני של נכסי הנתבע במעמד צד אחד.

דהיינו, להטיל צו עיקול זמני במעמד צד אחד ללא ידיעת הנתבע. זאת בניגוד לבקשה לגביית חוב בגין תיק פתוח המוגשת בהוצאה לפועל – בה אינני צריך לשכנע בגין הצורך בהטלת העיקול.

בקשת עיקול במעמד צד אחד בבית המשפט תוגש ללא ידיעת הנתבע ותתברר ללא נוכחות הנתבע.

רק אם ישוכנע ביהמ”ש כי התקיימו התנאים להטלת העיקול הזמני במעמד צד אחד, יינתן צו העיקול. אז אני אהיה רשאי לרשום עיקול זה במרשמים הרלוונטיים כפי שיקבע ביהמ”ש בצו.

התנאים הבסיסיים הנדרשים בהטלת צו עיקול זמני:

כאמור קיימים סוגים שונים של עיקול. צו עיקול, בקשה לביטול עיקול חשבון בנק, עיקולים הוצאה לפועל, עיקול משכורת, צו עיקול מקרקעין, חשבון מעוקל, עיקול זמני ועוד.

בד”כ נתינת צו עיקול זמני במעמד צד אחד מותנת בכך שהתובע יציג בפני ביהמ”ש ראיות לכאורה להוכחת התביעה.

כ"כ סיכויים טובים לכך שהתביעה תתקבל, וראיות לכך כי אם תתקבל התביעה יהא קושי להוציא את פסק הדין אל הפועל.

זאת בשל הברחת נכסים ע”י הנתבע העתידי או שיגרם נזק בכך שלא יהא ניתן להחזיר את המצב לקדמותו.

בד”כ נתינת צו עיקול זמני במעמד צד אחד מותנת בכך שהתובע יציג בפני ביהמ”ש:

קיומה של עילת תביעה הנתמכת בראיות לכאורה.
קיומו של חשש סביר, על בסיס ראיות מהימנות לכאורה, שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין.

או שיגרם נזק בכך שלא יהא ניתן להחזיר את המצב לקדמותו.

הצד שמבקש מביהמ”ש צו עיקול יחויב, בדרך כלל, להפקיד כתנאי לקבלת הצו, התחייבות עצמית ו/או ערבות מספקת.

זאת להנחת דעת ביהמ”ש. זאת לשם פיצוי בגין כל נזק שייגרם לנתבע (בעל הנכס) בעקבות דחיית התביעה או פקיעת הצו.

עיקול זמני, הניתן במעמד צד אחד הינו סעד דרסטי, שאינו ניתן כיום על דרך השגרה.

בעבר שררה דעה מקובלת לפיה, עיקול זמני יינתן כדבר שבשגרה, לצורך הקלת ביצועו של פסק דין.

אולם מאז חוקק יסוד: כבוד האדם וחירותו, שוב אין בתי המשפט מתייחסים לעיקול זמני כדבר שבשגרה.

עם חקיקת חוק היסוד, שהכיר בזכות הקניין כזכות חוקתית. על בית המשפט לייחס חשיבות רבה יותר מבעבר לאיכותן של הראיות לתמיכה בבקשה לעיקול.

כיום נדרשים בתי המשפט, להקפיד הקפדה יתרה, בעת שבאים להיעתר לבקשה להטלת צו עיקול זמני, הפוגע בזכויותיו הקנייניות של הצד שכנגד.

בהתאם לגישה זו הותקנו הוראות מחמירות בתקסד”א, אשר נועדו להלום דרישה זו.

בין הוראות אלה נקבעו הוראות הקובעת את התנאים למתן סעד זמני ככלל, אשר יהא בהם כדי להגן על זכויות הזולת.

סעד זמני בכלל, וסעד של צו עיקול בפרט, עלולים לפגוע בנתבע עוד קודם שנתנה לו ההזדמנות להתגונן בבית המשפט.

בין ההוראות והתקנות ניתן למצוא כאלו אשר נועדו לאפשר לבעל הדין, אשר ניתן כנגדו סעד זמני בהעדרו – לפנות לבית המשפט, בהקדם.

זאת על מנת למנוע או לבטל את הסעד הזמני, או להמירו בערובה אחרת.

מעמדו של צו עיקול.

יש לזכור שעיקול הנו מעין בטוחה אולם הנו מהווה דרגה נמוכה מבחינה זו שהעיקול הוא זכות המונעת פעולות.

אבל אינה מקנה זכויות קנייניות בנכס ולפיכך הנו בעל היבט דיוני בלבד – שלא כפי שקיים שיעבוד על הנכס.

לפיכך, אין זה משנה מי הטיל את העיקול ראשון בזמן.

מרגע שהוטל העיקול לדוגמא בהוצאה לפועל, יכולים ליהנות ממנו כלל הנושים בלי להיזקק לשאלה מי הטיל את העיקול.

כל אחד מהנושים יכול לבקש את מימוש העיקול.

מאחר ועיקול הוא כלי דיוני עד כל עוד לא מומש, הרי שהנכס ממשיך להיות בבעלותו של החייב, אולם כל עוד הנכס מעוקל – לא ניתן לעשות בו שינויי בעלות או שינויי זכויות.

התוצאה של הטלת עיקול  ע”י בית משפט.

צו העיקול מונע שינויי בעלות כפי שהן רשומות בפנקסי מקרקעין או במאגרי מידע אצל גורמים שלישיים.

מרגע שנרשם צו עיקול הוא פועל כלפי כולם באופן פומבי ובכך מונע נטילת משכנתא על הנכס ו/או שעבודו.

מאחר ועיקול מקרקעין נרשם בלשכת רישום המקרקעין או ברשות מקרקעי ישראל או בחברה משכנת אזי הוא מהווה הודעה לכלל האנשים כי הנכס “מוקפא” לשינויים.

זאת עד להחלטת בית המשפט או עד למימושו אם ישנו פסק דין בנוגע לכך. כך יוכל אדם מסויים לכלכל את מעשיו אם יבוא לרכוש את אותו נכס.

ישנן רשויות כגון רשות המיסים ועיריות אשר יכולות להטיל עיקול על נכסיו של האזרח אף ללא פניה לבית המשפט.

ביכולתם להטיל עיקול ע”פ פקודת המיסים גביה דרך מחשבי הרשות. עיקול זה נרשם באופן אוטומטי, בלי שיהא צורך לפנות לביהמ”ש.

לפיכך ישנן ביקורות רבות על דרך זו של עיקול, שכן מוקנית לרשות כוח עצום אשר מייתר את הצורך בפניה לביהמ”ש.

דבר ההופך את האזרח אשר נכסיו עוקלו לתובע בעל כורכו והוא מחוייב לפנות בעצמו לערכאות המתאימות לשם מחיקת העיקול.

זאת טרם ניתנה לו ההזדמנות להתגונן ועוד טרם הוכח כי התמלאו הפרמטרים להטלת העיקול הזמני.

דבר זה מעמיד את הרשויות מבחינה דיונית, מעל לכל גוף ואדם אחר – המחויבים להוכיח את התקיימות הפרמטרים להטלת עיקול זמני.

פניה לעורך דין צו עיקול:

אם נתקלת במצב שהוטל עיקול על נכסיך או שהנך מעוניין לעקל את נכסיו של אדם אחר או כל גוף.  או שהנך מעוניין להטיל עיקול טרם הגשת התביעה.

זאת על מנת לממש את תביעתך אם תתקבל, או שברצונך לרכוש נכס מעוקל או לגרום להסרת עיקול או הטלת עיקול.

רצוי שתיעזר בעורך דין  אשר מתמצא בענייני מקרקעין, הוצאה לפועל, פשיטת רגל וייצוג בבתי משפט.

משרד עו”ד אברהם זאדה הרפז הוא משרד עורכי דין בירושלים העוסק בייצוג בבתי משפט ובהוצאה לפועל ובעל ניסיון רב בענייני עיקול.

אם בהטלתו ואם בהסרתו וכן עוסק בענייני משפחה ומהווה עורך דין לענייני משפחה בירושלים.

אם נתקלתם במצב של צו עיקול, בקשה לביטול עיקול חשבון בנק, עיקולים הוצאה לפועל, עיקול משכורת, צו עיקול מקרקעין, חשבון מעוקל, עיקול זמני ועוד – תוכלו להתקשר לשם קבלת ייעוץ ללא התחייבות.

שתף מאמר זה לקריאה לאנשים נוספים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter

לתשומת לבך!
*המידע באתר זה זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלו או אחרים או לאי נקיטתם. אין להסתמך על האמור באתר זה והסתמכות על האמור באתר זה הנה על אחריות הקורא בלבד. האחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור באתר זה, תחול על הקורא בלבד. בכל מקרה, מומלץ לקבל יעוץ פרטני ואישי מאת עורך דין.

2020-03-23_10-11-34_594751.jpg

יש לכם שאלה? מעוניינים בייעוץ ללא התחייבות?
מעוניינים בהצעת מחיר לטיפול בתיק?
שלחו הודעה ואחזור אליכם בהקדם.

לנייד לדף הבית

יש לכם שאלה? מעוניינים בייעוץ ללא התחייבות?
מעוניינים בהצעת מחיר לטיפול בתיק?
שלחו הודעה ואחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן