אם הגעתם לאתר שלי קרוב לודאי שאתם מחפשים עזרה…

על כן, מומלץ להסתייע בעורך דין מנוסה, הבקיא בחוק ובפסיקה, וזמין לכם באופן אישי…

חישוב מזונות, מחשבון מזונות, תביעת מזונות, משמורת משותפת מזונות

מאמרים נוספים בנושא:

חישוב מזונות, מזונות אישה, מחשבון מזונות, תביעת מזונות, משמורת משותפת מזונות, כמה משלמים מזונות, הפחתת מזונות, מזונות ילדים ועוד.

מזונות ילדים, איך מחשבים מזונות

רבים מהמתגרשים שואלים שאלות כגון:

חישוב מזונות, מזונות אישה, מחשבון מזונות, תביעת מזונות, משמורת משותפת מזונות.

חלק מהמתגרשים שואלים כמה משלמים מזונות, הפחתת מזונות, מזונות ילדים ועוד.

לפיכך במאמר זה אנסה להשיב על מספר שאלות בנושא.

מאמר זה נכתב טרם הפסיקה החדשה בעניין השוויון הלכאורי בעניין המזונות, ולכן יש להתעדכן במאמר הדן בכך.

במאמר זה ננסה לענות על מספר שאלות בנושא: מחשבון מזונות, תביעת מזונות, משמורת משותפת מזונות.

כ"כ ננסה לענות על שאלות: כמה משלמים מזונות, הפחתת מזונות, חישוב מזונות, מזונות ילדים, מזונות אישה ועוד.

מתי ניתן לבקש שינוי סכום המזונות (הקטנת מזונות / הגדלת מזונות).

לפי הפסיקה נקבע כי בקשה לשינוי מזונות תענה בחיוב כאשר ישנו שינוי נסיבות קיצוני.

מהו שינוי נסיבות קיצוני?

שינוי נסיבות מהותי אשר לא היה צפוי בעת הדיון במשמורת הילדים.

לדוגמא: אם בעת הדיון בגובה המזונות הובאה בחשבון יכולת השתכרותו הנמוכה של האב.

אולם לאחר מכן הוא מתעשר באופן קיצוני – הרי שמדובר בשינוי נסיבות מהותי.

ולהיפך אם בדיון נלקח עושרו הקיצוני – והוא יורד מנכסיו ומאבד את מקור פרנסתו – המדובר בשינוי קיצוני.

אם מתחתן האב בשנית ונולדים לו ילדים נוספים – המדובר על שינוי נסיבות קיצוני.

אם נדרשים הוצאות רפואיות קבועות ניכרות בעקבות מחלה שפקדה את הילד – המדובר בשינוי נסיבות קיצוני.

אלו דברים אינם נחשבים שינוי נסיבות קיצוני:

צרכי הילדים הולכים ומתמעטים בעקבות גילם – הדבר הוא בגדר הצפיות ונלקח בחשבון בעת הדיון.

ומה עם עקרון השוויון בן הגבר לאישה.

מה קורה אם אשתי משתכרת במשכורת הגבוה ממשכורתי?

חרף העובדה כי הדין הדתי היהודי מטיל על האב חובת תשלום מזונות ילדים אבסולוטית (עד לגיל מסויים). הרי שאם הדבר יוטל על האב בלבד, הדבר יגרום לחוסר שוויון בין אב הילדים לבין אם הילדים.

לכן בית המשפט העליון הוציא תחת ידיו מספר פסקי דין המתחשבים ביכולת ההשתכרות של האב.

באופן שצורכי הילדים ההכרחיים יצומצמו עד למינימום ההכרחי.

ואילו הגבר והאישה ישאו באופן הלוקח בחשבון אף את משכורת האישה – בצרכים שמעבר לצרכים ההכרחיים.

מאמר זה נכתב טרם הפסיקה החדשה בעניין השוויון הלכאורי בעניין המזונות, ולכן יש להתעדכן במאמר הדן בכך.

לעיתים אף נעשה ניסיון לאזן בין האב לאם באופן שהכנסות המשפחה מכל מקור נלקחות בחשבון.

דהיינו, נלקחת אף משכורתה של האישה לעניין.

ולאחר מכן מתבצע חישוב מסויים (שלא זה המקום לפרטו מחמת מורכבותו) הנועד לצמצם מעט את חבות האב ולהתחשב בהכנסת האישה.

אך בפועל, הדבר לא מקל באופן מהותי את גובה תשלומי המזונות אותם חב האב.

מה קורה מקום בו אב הילדים אינו עובד והנו מובטל?

רבים שואלים האם נושאים כגון: חישוב מזונות, מחשבון מזונות, תביעת מזונות, מזונות אישה.

משמורת משותפת מזונות, כמה משלמים מזונות, הפחתת מזונות – מושפעים מכך שאב הילדים אינו עובד.

לפיכך יאמר כי ככלל, אין בוחנים את משכורתו של האב בפועל. שאם כך היו נוהגים, לא היה פשוט מכך שאבי הילדים היה עוזב מקום עבודתו.

בכך היה סותם הגולל לגבי מזונות ילדיו באופן שילדיו היו “נזרקים” על כתפי הציבור ואף מתדרדרים לחרפת רעב.

לפיכך נקבע כי יכולת השתכרותו של האב, לרוב היא זו הקובעת את גובה המזונות.

בנוסף לזאת בנושא יכולתו של האב לזון את ילדיו. נלקחים בחשבון אף נכסים אחרים שישנם ברשותו, או מקורות הכנסה אחרים.

כאמור, הדין בישראל לגבי יהודים קובע כי חובת תשלום דמי המזונות על ידי האב אינה תלויה במצבו הכלכלי.

אף במקרים חמורים, בהם האב אינו בעל יכולת כלכלית בשל נכות או חולי. הוא מחוייב לדאוג לצורכי ילדיו, אפילו לפני צרכיו עצמו.

לעומת זאת, אמם של הילדים אינה אחראית למזונות הילדים עד לגיל מסויים.

ואף לאחר מכן, אינה מחוייבת במזונותיהם אם אין לה היכולת לכך.

מה קורה מקום בו הילד נולד מחוץ למסגרת הנישואין.

רבים חושבים כי נושאים כגון: חישוב מזונות, מחשבון מזונות, מזונות אישה.

תביעת מזונות, משמורת משותפת מזונות, כמה משלמים מזונות. הפחתת מזונות – משפיעים על זכותו של ילד שנולד מחוץ לנישואים לקבלת מזונות.

לפיכך יאמר שזכותו של הילד למזונות מאביו אינה תלויה בסטטוס המשפחתי של הוריו.

העובדה כי הילד נולד כתוצאה ממערכת יחסים זו או אחרת, היא שמקנה לילד את זכותו למזונות מהוריו.

במקרה של ספק אם הילד הנו בנו של הנתבע למזונות, ניתן לבקש בדיקת רקמות על מנת להסיר ספק.

האם הסכם גירושין שם קץ להגשת תביעה להגדלת מזונות או להקטנת מזונות?

האם להסכם גירושין יש השפעה על נושאים כגון:

חישוב מזונות, מחשבון מזונות, מזונות אישה. תביעת מזונות, משמורת משותפת מזונות, כמה משלמים מזונות, הפחתת מזונות, מזונות ילדים ועוד?

בעניין זה ניתן לומר מספר דברים.

ראשית: פסק דין למזונות ניתן לשינוי בעת שינוי נסיבות מהותי כגון פיטורי האשה מעבודתה. או ירידה ניכרת בהכנסותיה, מחלה קשה של האישה, הבעל, או הילדים. או הולדת ילד נוסף לאבי הילדים ממערכת יחסים נוספת, וכו’.

לפיכך בשינוי נסיבות מהותי ניתן להגיש תביעה לשינוי גובה המזונות ע”י האישה בשם הילדים או על ידי הבעל.

שנית: אם נחתם הסכם גירושין הלוקח בחשבון את מזונות הילדים.

אולם בעת אישורו על ידי בית המשפט לענייני משפחה לא נערך דיון מעמיק לגבי צרכי הילדים,

יכולים הילדים לעיתים להגיש תביעה להגדלת המזונות.

שלישית: אם נחתם הסכם גירושין הלוקח בחשבון את מזונות הילדים. אולם ההסכם אושר על ידי בית הדין  הרבני ובעת אישורו לא נערך דיון מעמיק לגבי צרכי הילדים. יכולים הילדים להגיש תביעה להגדלת המזונות. זאת אף בבית המשפט לענייני משפחה ולעקוף את בית הדין הרבני.

ויתכן כי לעיתים יקנה בית המשפט לענייני משפחה סמכות לדון במזונות הילדים.

רביעית: לעיתים נוהג צד לסחוט את משנהו על ידי כריכת סכום המזונות לעניינים כגון מתן גט וכו'.

אף לגבי הסכמים אלו שנערכו מתוך כפיה – אם לא נערך דיון לגבי צרכי הילדים, ניתן לעיתים להגיש תביעה להגדלת מזונות.

השארתי לאשתי דירה ורכוש רב, על מנת שלא תגיש תביעה להגדלת מזונות ילדים, מה אז.

כאן עולה החשיבות המכרעת בייצוג על ידי עורך דין .

עורך דין לענייני משפחה בירושלים מסביר: לעיתים נוקטות נשים בעצת עורך דינם לחתום על הסכמים. בהם הן מסכימות לקבלת דמי מזונות נמוכים בתמורה לויתורים מצד בן הזוג בעניין הרכושי. 

כאמור אף כאן יש לקחת בחשבון את האמור לעיל בדבר יכולתם של הילדים להגשת תביעה עצמאית.

בנוסף, יש לקחת בחשבון כי אף אם תחשוב ליצור מנגנון שיפוי בהסכם הגירושין בו יסוכם כי אם תוגש תביעה להגדלת מזונות, תפצה אותך האישה על סכום המזונות שיתווסף – הרי שהדבר כמעט ואינו ניתן.

והסיבה: הילדים סמוכים על שולחנה של האישה ואם היא תשלם לך את הפרש הסכום הנתבע. אזי היא תיפגע מבחינה כלכלית.

בנושא זה אף ניסו חכמים, להחתים את הוריה של האישה על כתב שיפוי אך ללא הועיל.

שכן אף במקרים אלו לעיתים לא אישר בית המשפט את השיפוי. שכן קבעו כי האשה סמוכה על שולחנו של אביה וכו’.

לעיתים נקבע כי האישה תהיה חייבת בשיפוי הבעל ל”כשתעשיר” (תהיה עשירה).

ולפיכך צא ולמד אם ומתי הנך צפוי לקבלת תשלום העודף בחזרה אם בכלל.

בתי המשפט לענייני משפחה ואף בתי הדין הרבניים נוהגים שלא לאשר כלל הסכמי גירושין הכוללים הוראות שיפוי.

אלא במקרים חריגים בהם אין סיכוי כי השיפוי יפגע בילדים.

קיבלתי פסק דין נגד בעלי/גרושי, והוא אינו משלם את המזונות.

אבות רבים נוטים לחשוב כי אם לא ישלמו מזונות ילדיהם, הדבר יסייע בידם ל”נקום” באישה.

הדבר מהווה טעות חמורה בידם, שכן בדרך זו הנם גורמים לפגיעה כפולה ומכופלת.

ראשית: מי שנפגע מאי תשלום המזונות הינם הילדים הסמוכים על שולחנו של האב.
שנית: מי שיפגע מכל העניין הנו אף אבי הילדים.

שכן אין דבר קל יותר הקיים בידי האישה מלפנות להוצאה לפועל (רשות הגביה והאכיפה).

על מנת שתסייע בידה לגבות תשלומים אלו ע”י נקיטת הליכי גביה שונים ומשונים.

בעניין זה אם אתה גבר החייב במזונות, צפה כי לא תקבל את ההקלות הניתנות ליתר חייבי הוצאה לפועל (ולא כאן המקום לפרט את ההבדל).

אם לא די בכך, צפה כי התשלומים בהוצאה לפועל צוברים הפרשים כאלו ואחרים. והנזק באי תשלום המזונות יהיה כפול ומכופל.

ואם ההליכים בהוצאה לפועל אינם נושאים פרי?

הדרך לקבלת המזונות הינה פניה לקבלת המזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי. במצב זה,  גובה דמי המזונות ישולם ע”י המוסד לביטול לאומי.

זאת בהתאם לקריטריונים הקיימים והלוקח בחשבון אף את משכורתך ולרוב כולל סכומים מינימליים הפחותים מפסה”ד למזונות.
את יתר הסכומים שנפסקו, יש להמשיך ולנסות לגבות באמצעות ההוצאה לפועל.

אני גבר, איני משלם מזונות, הליכי הוצאה לפועל לא יעילים כלפי. מזונות ילדי משולמים על ידי  המוסד לביטוח לאומי – האם אינני חייב בתשלום מזונות.

אל תצפה כי ילדיך יפלו על כתפי הציבור. המוסד לביטוח לאומי יחזור אליך לגבי כל הכספים ששולמו במקומך. בהליכי גביה נפרדים מטעמו והתוצאה היא כי בסופו של יום – הסכומים יהיו גבוהים יותר.

הנני גבר, הקדמתי והגשתי תביעת גירושין לבית הדין הרבני וקשרתי את עניין מזונות הילדים. האם האשה יכולה להגיש תביעת מזונות ילדים בבית המשפט לענייני משפחה.
האם יש חשיבות למירוץ הסמכויות בנושא מזונות ילדים.

רבים מהמתגרשים מעוניינים לדעת האם למירוץ הסמכויות יש השפעה על חישוב מזונות, מזונות אישה, מחשבון מזונות, תביעת מזונות.

או משמורת משותפת מזונות, כמה משלמים מזונות, הפחתת מזונות, מזונות ילדים ועוד. כלומר אם הנושא ידון בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה – האם יהיו הבדלים בנושא המזונות.

הילדים מהווים אישיות משפטית בפני עצמם. לכם הם יכולים להגיש את תביעת מזונות הילדים על ידי  אמם בכל ערכאה, כולל בבית המשפט לענייני משפחה.

כאמור, אף אם שני ההורים אישרו את הסכם הגירושין ביניהם הכולל את רכיב המזונות, בבית הדין הרבני תוך שלא נערך דיון לגבי צרכי הילדים. יש והדבר יקנה לילדים את הזכות להגיש תביעת מזונות ילדים/הגדלת מזונות, בבית המשפט לענייני משפחה.

לפיכך, מזונות ילדים יכולים שידונו בבית הדין הרבני אך ורק בהסכמת כל הצדדים.

מה קורה בזמן שהילדים משרתים בצבא.

הפסיקה הרחיבה את חובת האב לשאת בתשלום מזונות ילדיו עד לאחר סיום השירות הצבאי. שכן בגילאים אלו, המשכורת הצבאית אינה מספקת את צרכי הילדים. לפיכך נקבע כי גובה המזונות יהיה שליש מסך המזונות. שנקבעו עבור אותו ילד בטרם שירותו הצבאי.

בעלי ברח לחו”ל ואינני מצליחה לקבל מזונות ילדים.

במקרים מיוחדים (אשר לא זה המקום להרחיבם), ניתן להגיש תביעת מזונות ילדים כנגד הורי הבעל. אשר נעלם ולא ניתן לאתרו, ובמקרים מסויימים מחילים על הורי הבעל לשאת בתשלום מזונות עד לגובה מסויים.

כמובן שלהליך זה ישנה משמעות כפולה, שכן הדבר אף יוצר בד”כ לחץ על האב להתייצב ולשאת בעצמו במזונות ילדיו.

האם יש להתכונן בטרם הגשת תביעת מזונות הילדים.

בטרם הגשת תביעת מזונות ילדים, יש לארגן את כל המסמכים המעידים, מחד:
על הוצאותייך עבור הילדים.

ובכללם: מזון, חוגים, כבלים, אינטרנט, ביגוד, הנעלה, טיפולי שיניים, חומרי ניקוי ואחזקת הבית. עוזרת בית (אם ישנה), חשמל, מים, גז, ארנונה, וועד בית וכל הוצאה אחרת.

מאידך: יש לארגן את כל המסמכים המעידים על הכנסתו של הבעל מכל מקור כלשהו.

ואף אם מדובר במתנות כאלה ואחרות שמתקבלות לידיו. מסמכים המעידים על זכויותיו הפנסיוניות, קופות גמל, חסכונותיו, הוצאותיו וכו’.

כמובן כי אם תוגש תביעת מזונות אשר אינה מגובה במסמכים המעידים על  היקף ההוצאות עבור הילדים. הדבר עלול לפגוע בסכום שיקבע, ורשאי ביהמ”ש לענייני משפחה לפסוק מזונות לפי אומדן.

אני גבר ופניתי לעורך דין אשר הבטיח לי כי אשלם סך של 3,000 ₪ בלבד עבור 3 ילדים, הייתכן הדבר.

גובה דמי המזונות על פי הפסיקה עומד בחות או יותר על סך של כ-1,400-1,200 ₪ לילד. במקרים בהם יש יותר מילד אחד, לעיתים לא יקבע סכום המזונות כמכפלה של סכום זה במספר הילדים.

אלא לעיתים, סכום המזונות עבור כל הילדים ביחד יהיה נמוך במעט ממכפלה זו.
בל נשכח כי על סכום זה ישנה תוספת של מדור (קורת גג) ולעיתים אף תוספת של דמי אחזקת מדור.

אם יבטיח לך עורך דין מסויים סכום של 3,000 ₪ עבור שלושה ילדים, כשהנך בריא ושלם, דרוש הבטחה זו בכתב. מהר יסתבר לך כי אינה בגדר המציאות ושומר נפשו ירחק מהבטחות שווא.

לכן אם הנכם מתגוררים בירושלים ניתן לפנות בהתייעצות ללא התחייבות לעורך דין לענייני משפחה בירושלים גם בענייני זוגות נשואים וגם בענייני ידועים בציבור.

האם סירוב הילדים להתראות עם האב – משפיע על  גובה המזונות.

במקרים מסויימים, בהם מוכח כי הילדים הינם ילדים מורדים אשר אינם מעוניינים להתראות עם האב. ניתן להגיש תביעה להקטנת מזונות, ולעיתים בית המשפט או בית הדין או יקבל את התביעה ויפחית את המזונות.

קיימים מספר פסקי דין לכאן ולכאן, כאשר קיים פסד דין של בית המשפט  המחוזי. הקובע כי במקרה שנדון בפניו אין מקום להפחתת המזונות.

לקריאת המאמר המורחב בנושא מזונות ילד מורד הקלק כאן:

מעוניינים לדעת פרטים נוספים בנושא תביעות מזונות ילדים?. צרו קשר עם עורך הדין אשר ישמח לייעץ לכם באופן פרטני.

שתף מאמר זה לקריאה לאנשים נוספים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter

לתשומת לבך!
*המידע באתר זה זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלו או אחרים או לאי נקיטתם. אין להסתמך על האמור באתר זה והסתמכות על האמור באתר זה הנה על אחריות הקורא בלבד. האחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור באתר זה, תחול על הקורא בלבד. בכל מקרה, מומלץ לקבל יעוץ פרטני ואישי מאת עורך דין.

2020-03-23_10-11-34_594751.jpg

יש לכם שאלה? מעוניינים בייעוץ ללא התחייבות?
מעוניינים בהצעת מחיר לטיפול בתיק?
שלחו הודעה ואחזור אליכם בהקדם.

לנייד לדף הבית

יש לכם שאלה? מעוניינים בייעוץ ללא התחייבות?
מעוניינים בהצעת מחיר לטיפול בתיק?
שלחו הודעה ואחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן